top of page

Terugbetaling kinesitherapie opnieuw gewijzigd.

Vanaf 1 juli 2022 gelden nieuwe richtlijnen voor terugbetaling kinesitherapie voor patiënten die lijden aan hersenverlamming of een functioneel beeld hebben van hersenverlamming.

“De verstrekkingen 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 en 561304 (therapiebeurten van 60 minuten) mogen alleen worden geattesteerd voor patiënten die lijden aan een hersenverlamming of een functioneel beeld van hersenverlamming.

De bevestiging van deze diagnose moet worden geleverd aan de hand van het medisch verslag opgesteld door een behandelend arts-specialist en met vermelding van de GMFCS-code**(Gross Motor Function Classification System).

Dat verslag moet verzonden worden aan de adviserend arts en moet worden opgenomen in het dossier van de rechthebbende, zoals beschreven is in § 8 van dit artikel.

-21: De verstrekkingen 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 en 561304 (therapiebeurten van 60 minuten) mogen tot 31 december van het kalenderjaar waarin de patiënt zijn 21ste verjaardag bereikt, eenmaal per dag worden geattesteerd.

+21: Vanaf 1 januari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de patiënt zijn 21ste verjaardag bereikt, mogen de verstrekkingen 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 en 561304 (therapiebeurten van 60 minuten) worden geattesteerd:

  • maximaal 200 keer per kalenderjaar bij patiënten die een GMFCS-score 4 of 5 hebben ;

  • maximaal 150 keer per bij patiënten die een GMFCS-score 2 of 3 hebben ;

  • maximaal 100 keer per kalenderjaar bij patiënten die een GMFCS-score 1 hebben.

Vanaf 1 januari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de patiënt zijn 21ste verjaardag bereikt, kunnen per kalenderjaar 50 bijkomende verstrekkingen 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 en 561304 (verstrekkingen van 60 minuten) worden aangerekend op basis van een verslag, opgesteld door een behandelend arts-specialist met vermelding van de noodzaak van deze 50 bijkomende verstrekkingen.

36 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page