top of page

UZ Leuven - VU Brussel

Ivision2

Revalidatie-specifieke software voor kinderen met cerebrale visuele inperking.

 

iVision zoekt kinderen met (kenmerken van) cerebrale visuele inperking voor het uittesten van nieuwe revalidatie-specifieke software met als doel het oefenen van de visuele waarneming.

Computerspellen zijn de laatste jaren een veel gebruikte tool geworden in de revalidatie. Onderzoek toonde de bruikbaarheid reeds aan tijdens de revalidatieprogramma’s van verschillende patiëntengroepen (bij kinderen met hersenletsels, na orthopedische trauma’s, en bij ouderen). Ook voor kinderen met cerebrale visuele inperking (CVI) bestaan tegenwoordig vele mogelijkheden op het gebied van games en IT toepassingen. Deze zijn echter allemaal heel erg breed, oefenen weinig specifiek en zijn niet aangepast aan het niveau van de kinderen. Nochtans weten we uit de literatuur dat het trainen van visuoperceptuele vaardigheden voor kinderen met CVI niet alleen effectief is maar ook dat trainen door middel van computerspelletjes de motivatie bij het oefenen sterk verhoogt.

In het iVision project ontwikkelden de onderzoekers een therapeutisch en adaptief computerspel met als doel het verbeteren van visuoperceptuele vaardigheden van kinderen met CVI. Het therapeutische programma werd in verschillende fasen ontwikkeld. We gebruikten daarbij de kennis uit de wetenschappelijke literatuur, klinische ervaring van artsen en therapeuten, maar hebben dit spel ook uitvoerig getest naar gebruikservaring, motivatie en spelplezier bij de kinderen zelf. Daarbij wordt de moeilijkheidsgraad van het spel automatisch aangepast aan de mogelijkheden en de spelprestaties van het kind, de zogenaamde ‘adaptiviteit’.

 

In deze studie willen we onderzoeken of de visuele vaardigheden van de kinderen kunnen verbeteren door het spel regelmatig te spelen. Meer specifiek, zullen we de effectiviteit van het adaptieve therapeutische spel vergelijken met de effectiviteit van hetzelfde spel, zonder dat dit zich automatisch aanpast aan de mogelijkheden en spelprestaties van het kind. Hiervoor zijn we op zoek naar kinderen met CVI die het spel voor een langere periode willen spelen.

Verloop van de studie

Uw kind zal gedurende 3 maanden, 3 keer per week voor ongeveer 20 minuten zelfstandig het therapeutisch computerspel spelen. Daarnaast zal de waarneming van uw kind geëvalueerd worden door één van de onderzoekers, en dit voor de start van het programma, onmiddellijk na de drie maanden en drie maanden na stopzetting van het programma. Al deze onderzoeken zullen aan huis afgenomen worden en vereisen geen verplaatsing.


Indien u nog vragen heeft, kan u steeds onderstaande personen contacteren.
Alvast bedankt voor uw interesse in ons project.

 

Nofar Ben Itzhak, KU Leuven                         Lieselot Stijnen, KU Leuven
nofar.benitzhak@kuleuven.be                        lieselot.stijnen@kuleuven.be

 

Onder supervisie van Prof. Dr. Els Ortibus.

Een FWO-TBM gesteund project in samenwerking met Centrum Ganspoel en VUB.

Op knoppen drukken
Ontwerpers van videogames
bottom of page