top of page

Website Onderwijs voor ouders
waar u informatie kan vinden over ondersteuning en begeleiding in het kleuter-, lager of secundair onderwijs.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders

 

Leren met een beperking:

Leerlingen met een beperking hebben recht op onderwijs dat aangepast is aan hun

onderwijsbehoeften. De ouders, de school en het CLB zoeken naar de best passende

ondersteuning, in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs.

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/leren-met-een-beperking

 


Inclusief Buitengewoon: site voor en door ouders met een kind in het Buitengewoon onderwijs.
'Inclusief Buitengewoon'

http://www.inclusiefbuitengewoon.be


M-Decreet:

De Vlaamse Regering zal het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door het decreet leersteun. Het decreet leersteun en het leersteunmodel gaan vanaf 1 september 2023 gefaseerd van start. Het huidige ondersteuningsmodel blijft tot en met schooljaar 2022-2023 van kracht.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet
 

bottom of page