top of page

“Een intensief behandelprogramma voor
de arm en hand bij kinderen met unilaterale
cerebrale parese”

Hand Massage

Voor de meeste dagelijkse activiteiten gebruiken we onze beide handen tegelijkertijd. Denk maar aan het snijden van een stuk vlees, het sluiten van een knoop of het uitknippen van een vorm. Kinderen en jongeren met unilaterale cerebrale parese of ‘hemiplegie’ ondervinden soms moeilijkheden bij het uitvoeren van dergelijke alledaagse taken. Naast problemen bij het bewegen, kunnen ook gevoelsstoornissen aan de basis liggen van deze moeilijkheden. Deze gevoelsstoornissen zorgen er bijvoorbeeld voor dat het moeilijker is om voorwerpen te herkennen op basis van aanraking, om te voelen waar je hand zich bevindt in de ruimte en welke bewegingen je hand uitvoert. Op dit moment is het echter nog niet duidelijk hoe we deze gevoelsstoornissen in de arm en hand kunnen verbeteren.

In dit project onderzoeken we daarom de effecten van twee verschillende behandelprogramma’s voor de arm- en handfunctie bij kinderen met unilaterale cerebrale parese die gevoelsstoornissen in de hand vertonen. Hiervoor zijn we op zoek naar kinderen van 7 tot 15 jaar met unilaterale cerebrale parese om willekeurig aan één van beide behandelprogramma’s deel te nemen.

Gedurende 8 weken zal uw kind 3 keer per week 45 minuten kinesitherapie voor de arm- en handfunctie krijgen. Daarnaast zal de motorische functie en het gevoel in de arm en hand uitgebreid gemeten worden op 3 momenten: voor de start van de behandeling, vlak na het einde van de behandeling en 6 maanden na het einde van de behandeling. Tot slot zullen er op het eerste meetmoment ook beelden van de hersenen gemaakt worden aan de hand van een MRI-scan.

Hebt u interesse in dit project, wenst u meer uitgebreide informatie of hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren!

 

Lize Kleeren

Lize.kleeren@kuleuven.be

 

Project onder supervisie van Prof. Dr. Hilde Feys (KU Leuven) en Prof. Dr. Katrijn Klingels (UHasselt)

Met medewerking van Dr. Lisa Mailleux, Prof. Dr. Geert Verheyden, Prof. Dr. Els Ortibus en Prof. Dr. Anja Van Campenhout

 

Deze studie werd goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (S67467)

bottom of page