top of page

UZ Leuven

TAMTA-project

Het TAMTA-project… een kijkje van dichtbij…
 
In deze studie wil men behandelingsalgoritmen opstellen gebaseerd op spier- en peesstructuren bij kinderen met CP.
Om de spier- en peesstructuren zowel in rust als tijdens kleine bewegingen te onderzoeken worden er ultrasonografie beelden en filmpjes van de spieren gemaakt. Dit wordt gedaan met een echo-apparaat. Door hierover meer kennis op te doen, hopen ze in de toekomst de behandeling beter op het kind af te stemmen.
In totaal moeten er van ongeveer 200 kinderen echobeelden gemaakt worden. Verder worden er nog andere testen gedaan 3D ganganalyse, functionele testen, vragenlijsten over participatie en levenskwaliteit, spasticiteitsmetingen, krachtmetingen,… en deze informatie wordt gekoppeld aan de spierkenmerken.
Ultrasonografie is een redelijk eenvoudige techniek om toe te passen en het zou een grote stap vooruit zijn om door het bekijken van spier- en peesstructuren de behandeling van een kind met CP beter te bepalen.

Doordat TAMTA een multicentrisch project is, zullen er metingen kunnen plaatsvinden in Leuven, Gent en Brussel. Heeft u vragen, opmerkingen of wil u deelnemen? Aarzel
niet om contact op te nemen met:
Kaat.Desloovere@uzleuven.be - Britta.Hanssen@kuleuven.be - Nicky.Peeters@kuleuven.be
bottom of page