top of page

CP-voetbal in Vlaanderen

Kinderen met een motorische beperking kunnen even hard van voetbal houden als andere kinderen. Niet alleen als supporter van hun favoriete club, maar ook echt op het veld. De laatste jaren zijn er meer G-ploegen bijgekomen die voetbal aanbieden aan kinderen/jongeren met CP of andere motorische beperking. Bekijk het filmpje voor een getuigenis.

Voetbal

Meer info over de clubs?

Er zijn in de voorbije jaren in Vlaanderen een tiental nieuwe voetbalploegen, specifiek voor kinderen met CP en andere neuromotorische stoornissen, bijgekomen: https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-g-voetbal/cp-voetbal

bottom of page