top of page

Doel

Ouder worden van een kind met een handicap is voor iedereen een heel ingrijpende gebeurtenis. Heel vaak zijn de ouders de eersten die merken dat er iets mis is met hun kind. Dokters worden dan geconsulteerd en soms zijn er een heleboel onderzoeken nodig alvorens een dokter dan heel voorzichtig een mededeling doet. Je kind heeft een beperking.

Een zware, verdrietige boodschap, en of deze boodschap nu vlug komt of een hele tijd op zich laat wachten, de betekenis ervan is voor iedereen dezelfde. Pijn, verdriet, angst en eenzaamheid overvallen ons. Wat betekent het nu precies om ouder te worden van een kind met een handicap? Hoe moet dit verder? Wat kan je doen voor dit kind? Vragen waar eigenlijk niemand pasklare antwoorden op heeft. Toch kan je een heleboel doen voor je kind. Onze zelfhulpgroep heeft een groep ouders die zelf al jaren ervaring hebben in het ouder zijn van een kind met een handicap. Niet dat deze personen voor alles pasklare oplossingen te bieden hebben, maar zij kunnen een richting aanwijzen. In de groep is allicht iemand in een gelijksoortige situatie. De zelfhulpgroep heeft mensen die kunnen helpen op niet‑professionele wijze. Ouders zijn expert in het ‘ouder’ zijn. Zij willen naar jou luisteren en met jou praten. Samen zoeken wij met jou naar praktische oplossingen. Emoties kunnen gedeeld worden.

 

Je bent niet alleen en je hoeft je ook niet alleen te blijven voelen.Bij hersenschade kunnen de aangetaste hersencellen niet hersteld worden. Een aangepaste behandeling kan wel de gevolgen beperken en de verschillende functies verbeteren. We ijveren ervoor om zo vroeg mogelijk een diagnose te stellen en een behandeling op te starten in het belang van het kind.
Het is noodzakelijk te komen tot vroegopsporing en vroegbehandeling van risico-baby's omdat de duidelijke symptomen niet steeds op jonge leeftijd aanwezig zijn.

Mensen met cerebrale parese integreren, komt er op neer dat de gemeenschap deze personen aanvaardt zoals ze zijn. We willen de beperking meer bekendheid geven zodat mensen niet vreemd zijn met cerebrale parese. We zoeken mogelijkheden om hen te laten deelnemen aan het normale leven, hun zelfredzaamheid te bevorderen en hun mogelijkheden benutten.

De wetenschap heeft nog niet alle antwoorden over de exacte oorzaken van cerebrale parese en de mogelijke oplossingen.

 

Een enkeling wordt zelden gehoord. Als groep met dezelfde problematiek zal men meer rekening te houden met onze opinie. IEvzw wil de stem van haar leden zijn en de belangen van mensen met een handicap behartigen. We gaan in dialoog met overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars. Alleen of samen met andere organisaties.

bottom of page