Doel

In de statuten worden de doelstellingen als volgt geformuleerd:

 

* het stimuleren van de vroegopsporing en de vroegbehandeling van risicobaby's
* het bevorderen van integratie van personen met I.E.
* het stimuleren van onderling contact en ervaringsuitwisseling van personen met I.E. en hun gezin
* het aanmoedigen van wetenschappelijk onderzoek en het benutten van de praktische toepassing ervan
* het verwezenlijken van inspraak bij de bevoegde instanties

 

INTEGRATIE
De personen met I.E. integreren komt er op neer dat de gemeenschap deze personen aanvaardt zoals ze zijn. De minieme kennis van de specifieke problematiek is er de oorzaak van dat de gemeenschap nog vreemd staat ten aanzien van de gehandicapte en dat men nog onvoldoende begrijpt wat er in deze groep omgaat. De soms vreemde en dikwijls kwetsende manier van reageren van de buitenwereld drijft een aantal mensen naar het isolement. Door uitgebreide informatie te geven kan de buitenwereld kennis nemen van de problematiek van personen met I.E. maar ook van hun mogelijkheden.

 

ONDERLING CONTACT EN ERVARINGSUITWISSELING
Dit is een van de pijlers van onze zelfhulpgroep. De parallelle problemen worden samen besproken, ervaringen uitgewisseld, informatie wordt centraal verzameld en doorgespeeld aan de geïnteresseerden. Alleen al door te luisteren kan men iemand helpen, die dikwijls nergens anders met zijn problemen terecht kan. Door een tweede arts te raadplegen komen ouders dikwijls voor een dilemma te staan. Twee verschillende wegen worden hun aangeraden. Wie beslist er dan ? De ouders met hun beperkte kennis dienen te beslissen waar de medische wetenschappers niet akkoord gaan en hun twijfels hebben.

 

VROEGOPSPORING EN VROEGBEGELEIDING
De therapie dient zo vlug mogelijk te starten om het maximum resultaat te bekomen. De symptomen zijn niet steeds overduidelijk. Wij willen erop aandringen dat bij twijfel het zekere voor het onzekere genomen wordt en dat een therapie gestart wordt. Indien later blijkt dat het niet noodzakelijk was, dan heeft men geen fout begaan. Indien de behandeling echter te laat start door te wachten dan heeft men kostbare tijd verloren en hebben de ouders een gevoel van onvoldaanheid.

 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
De wetenschap weet nog weinig over de exacte oorzaken en de mogelijke oplossingen. Vele zaken worden toegepast omdat men weet dat het positieve resultaten heeft. Het waarom kan men steeds nog niet verklaren. De medische wereld denkt ook nog niet eenvormig.

 

INSPRAAK
Een enkeling wordt zelden gehoord. Als groep met dezelfde problematiek zal men meer rekening te houden met onze opinie.

Groen en Paars abstract