top of page

BeCPR heeft eigen website!
Het Belgisch Cerebrale Parese Register (BeCPR) brengt een netwerk van artsen, therapeuten en onderzoekers samen die verbonden zijn aan de vijf erkende referentiecentra voor CP in België. Dit netwerk heeft als doel samen te werken aan een betere zorg voor personen met CP en hun omgeving. Wetenschappelijk onderzoek vormt hierbij een belangrijke basis. Het BeCPR zet zich ook in om kennis over CP te verspreiden naar overheidsdiensten, zorgverleners, personen met CP en hun families. Als register hecht het BeCPR veel belang aan een nauwe samenwerking met diegenen waar het echt over gaat: personen met CP en hun families. Je vindt de nieuwe website op www.cerebralpalsyregister.be.

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page