top of page

COVID-19: Welke groepen worden er prioritair gevaccineerd in april?

Informatie van het VPP. (Vlaams Patiëntenplatform). We willen je informeren over hoe je kan nagaan of je al dan niet prioritair gevaccineerd wordt tegen COVID-19 en wat je kan doen als je onterecht niet op de lijst staat voor prioritaire vaccinatie.Vanaf 19april worden personen die door een onderliggende aandoening een verhoogd risico hebben op een ernstige vorm van COVID-19 prioritair gevaccineerd. De Hoge Gezondheidsraad legde vast wie die risicopatiënten zijn. De selectie van deze risicopatiënten gebeurt via informatie van de ziekenfondsen, aangevuld door informatie van huisartsen. Helaas bestaat het gevaar dat niet iedereen die prioritair gevaccineerd kan worden na deze selectie ook effectief op de lijst belandt. Wat moet je doen?Heb jij een onderliggende aandoening die is opgenomen in bovenstaandelijst? Vanaf 8 april is het mogelijk om via www.myhealthviewer.be zelf na te kijken of jij op de lijst voor prioritaire vaccinatie staat en dus tijdig een uitnodiging zal krijgen. Lukt het niet om dat zelf op te zoeken? Dan kan je hiervoor ook terecht bij je apotheker of huisarts.Voor 8 april kan je ook al surfen naar de website van je ziekenfonds voor meer uitleg over wie tot de risicogroep behoort. Voor de CM staat dat bijvoorbeeld hier: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/coronavirus/veelgestelde-vragen-over-de-rol-van-de-ziekenfondsen-bij-de-vaccinatie. Sta je onterecht niet op de lijst? Neem contact op met je huisarts. Je huisarts kan je alsnog toevoegen aan de lijst zodat je toch tijdig je uitnodiging voor vaccinatie krijgt. Heb jij een onderliggende aandoening die niet is opgenomen in bovenstaande lijst?Dan heb jij volgens de Hoge Gezondheidsraad geen verhoogd risico om ernstig ziek te worden door COVID-19. Het heeft dan geen zin om je huisarts te contacteren. Jij zal later een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen.

25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page