top of page

Oorzaken van CP?

De exacte oorzaak van de hersenbeschadiging die leidt tot CP is in de meeste gevallen moeilijk te achterhalen. 

 

Een aantal zaken verhogen de kans op CP: de meeste kinderen met CP worden prematuur geboren met een zeer laag geboortegewicht. Ook bij een twee- of meerlingengeboorte is de kans op CP hoger.

 

Er zijn een aantal risicofactoren, die we kunnen opdelen in prenatale (voor de geboorte) risico’s, perinatale (tijdens de geboorte) en postnatale (na de geboorte) risico’s. We sommen hier de belangrijkste op, er zijn echter nog andere factoren die tot een verhoogd risico leiden. 

Prenatale risicofactoren: 

  • Het gebruik van alcohol en/of drugs tijdens de zwangerschap 

  • Het gebruik van bepaalde medicatie tijdens de zwangerschap

  • Bepaalde ziektes of koorts tijdens de zwangerschap

  • Genetische factoren

Perinatale risicofactoren: 

  • Hersenschade als gevolg van zuustoftekort bij de baby (postanoxische encefalopathie)

  • Herseninfarct of hersenbloeding 

Postnatale risicofactoren:

  • Infecties

  • Een accidenteel of niet-accidenteel trauma

bottom of page