Bijkomende problemen
Kinderen met cerebrale parese kunnen ook last hebben van gerelateerde aandoeningen.


 

Moeite met praten

Gedragsstoornissen

Incontinentie

Pijn

Intellectuele beperking

Slaapstoornis

Epilepsie

Visuele beperking/CVI

controle over speeksel