Nuttige links ingedeeld in verschillende categorieën

Medische informatie

Leven met een kind met CP. Wat staat je te wachten? In deze sectie willen we u een overzicht geven van de behandelingen en therapiën. 

Onderwijs

Kan je kind terecht naar in het gewone onderwijs of denk je na over buitengewoon onderwijs?

Zoek je een aangepaste school voor je kind? Op deze pagina willen we je doorverwijzen naar websites waar je meer uitleg vindt over verschillende mogelijkheden.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen? Wat bestaat er voor onze kinderen? Waar hebben we recht op?

Sport

Sportverenigingen voor mensen met een motorische beperking.

Vakantie

Hier verzamelen we links naar websites voor toegankelijk reizen. Maar ook vrijetijdsorganisatie, kampen, speelpleinwerking,... voor kinderen met een beperking. 

Please reload