Wat kunnen wij doen?

De beschadigde hersencellen kunnen niet 'genezen'. Een aangepaste behandeling kan wel de gevolgen beperken en de verschillende functies verbeteren. Hoe meer energie op jonge leeftijd aan de kinderen besteed wordt, hoe groter de zelfredzaamheid kan worden. Het is van zeer groot belang het letsel zo snel mogelijk te onderkennen en behandeling te starten om het beste resultaat te bekomen.

Het is noodzakelijk te komen tot vroegopsporing en vroegbehandeling van risico-baby's omdat de duidelijke symptomen niet steeds op jonge leeftijd aanwezig zijn.

Groen en Paars abstract